The Influencer The Influencer The Influencer

The Rising Influencer เป็นโครงการที่ค้นหาผู้มีความสามารถโดดเด่น เป็นนักเล่าเรื่องที่มีเอกลักษณ์ และพร้อมจะมาสร้างอิทธิพลบนโลกโซเชียล ในฐานะ Super Influencer ในสังกัดของ 4th Apple ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างคอนเทนต์และการตลาดดิจิตอล ในเครือของ RS Group

โดยผู้ชนะทั้ง 8 คนจะได้เป็น Influencer เพื่อร่วมสร้าง content บนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok และ Twitter เป็นต้น) ของเครือ RS Group ไม่ว่าจะเป็นช่อง RSiam, RSfriends, Kamikaze และ ช่อง 8 ที่มีฐานผู้ติดตามรวมมากกว่า 61.5 ล้านคน ร่วมกับทีมงานมืออาชีพ อุปกรณ์ครบครัน โอกาสร่วมงานกับแบรนด์และศิลปินชั้นนำ ระดับประเทศและนานาชาติ ไปจนถึงส่วนแบ่งรายได้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

พกความมั่นใจแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์วงการ Influencers ไปด้วยกัน

ประกาศผล

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องเข้ารับการทดสอบหน้ากล้องในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 - 18:00 น. ที่ Rose Hall ชั้น 5 อาคาร C เลขที่ 27 อาร์เอสกรุ๊ป ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
(คลิ๊กเพื่อดูโลเคชั่น)

(1) จริยา มณีเนตร

(2) อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์

(3) สุวนันท์ สายมายา

(4) นันทนัช อารีจิตรานุสรณ์

(5) สุดารักษ์ พงศ์สถาพร

(6) พิชชาภา กันตพิชญาธร

(7) อรรคพล ไชยถา

(8) สกุลทิพย์ ทรัพย์ภคกุล

(9) ธวัลพร เหล่าวณิชย์วิทย์

(10) อักษราภัค ศรีศุภโชติ

(11) ศศิภัทร์ อิทธิโสภณพิศาล

(12) สุมิตา จันทโร

(13) ญาณวีร์ เบญจพงศ์พล

(14) ณัฐดนัย บุญเรืองเจริญ

(15) สุขญา ยอดอินทร์

(16) ธนาดา หาญทวีวัฒนา

(17) Athivach Pongsattasin

(18) กันตพล ชมภูพันธ์

(19) วันวิสา ศักดิ์สุรทรัพย์

(20) ไชน่า เหล่าผง

(21) สุทธิพงศ์ สุขเจริญไกรศรี

(22) ณฐพร บรรจง

(23) พิชชาพัตร์ ศักดาพิสุทธิ์

(24) ณัฐศักดิ์ อนุตรโพธิ์แก้ว

(25) จิดาถา บุญจันทรเพชร

(26) ศิวัช บุญกาญจน์

(27) พงศธร อมรมงคล

(28) พิมพ์มาดา ดีบุญมี

(29) ศศิชา ตรีสกุลวัฒนา

(30) ปาริสา สัทธินทรีย์

(31) ณัฐวรา กีรติธนาพันธ์

(32) พลอยพัชชา เรืองสุภาเสน

(33) อาทิตย์ จันทร์แจ้ง

(34) วริทธิ์ธร เอี๊ยเจริญ

(35) ฐิตาภา ชัยรุ่งเรืองถาวร

(36) อัญมณี คงเจริญ

(37) ชาลินี ลิมปานนท์

(38) จิรัสยา อภัยจิตต์

(39) ธัญญ์ธนิชศ์ พิกุลสวัสดิ์

(40) กฤษฏิ์ สิงหลกะ

ผู้สมัครที่ไม่เข้ามาในวันและเวลาที่กำหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์